لیپ لوپ

خوشحال و شاد و خندانیم ^_^

۲۰ مطلب در سپتامبر ۲۰۱۵ ثبت شده است

محصول جدیدشرکت سایپا

فکرکنم یه سی تومنی بشه...!!

30 September 15 ، 08:57 ۱۴ نظر
ماه لیلی

بزرگ ترین خلاف

ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻼﻑ ﻣﻦ اینه که ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻪ

 ﺑﺎ ﭘﺎﺭﭺ ﺁﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ :|

 ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﻢ ﮐﻨه 
(I AM HAJ MAHDI)

29 September 15 ، 20:09 ۱۲ نظر
heaysenbergg 77