فیلم اکشن میدیدیم، یه دفه بابام یه لگد محکم زد بهم :|
میگم چرا میزنی ؟؟؟
.
.
.میگه خواستم حس تلوزیون سه بعدی بهت بدم:|||||| حالا شانس اوردم فیلمه صحنه دار نبود . . . :|