امروز رفتم آمپول بزنم، وقتی طرف داشت آمپول میزد یه عطسه محکم زدم:
امیدوارم بتونم به لطف خداوند متعال و با استعانت از ائمه
اطهار و با دعای خیر مردم تو پارالمپیک آینده جانبازان و معلولین،
برای کشورم افتخار آفرین باشم :|