موندم اگه یه بار انگشت شست پام زخم بشه چطوری باید دکمه پاور کامپیوتر رو بزنم....   :/