حماقت نکن!... 

.

.

.

همین دیگه...

خیلی باکلاس بود نه...

بذار یه بار دیگه بگم...

حماقت نکن!... 

ای جونم چه بهم میاد پست فلسفی بذارم . . .^__^

حس میکنم آدم خیلی خاصیم از این ب بعد میرم تو کار فلسفی blush