رفتیم کاغذدیواری بخریم فروشنده گفت
از متری ۹۰ هزار تومن داریم تا ۴۵۰ هزار تومن… 
حساب کردم اگه اسکناس ۱۰۰۰ تومنی بچسبونم، متری ۸۰ هزار تومن واسم درمیاد…
تازه هرموقع هم پول لازم داشته باشم می تونم از رو دیوار بردارم.
فرارمغزهاکه میگن منم ها ، کیه که قدربدونه!!! indecision