محاله وقتی زنگ خونتونو میزنن ، اگه مهمون سرزده اومده باشه
این جمله از اهالی خونه شنیده نشه

 


جــــــــمــــــــــع کـــنــیــــــــن !laugh