‏وقتی به یه آدم افسرده میگید خودت باید بخوای تا حالت خوب شه

به همون اندازه احمقانه است که:

 


 

 به یکی که دستش قطع شده بگید تلاش کن دستت دربیاد. indecision