لره باباش مریض میشه 

زنگ میزنه آمبولانس میاد کل خانواده سوار میشن،


امبولانس اژیر میزد اونا دست میزدند وشادی میکردند،

تو راه دکتر میگه مریض کیه

لره میگه حالش خوب نبود نیومد!! cool