انقدری که امروز تولد مرتضی پاشایی رو تبریک گفتن ....شهادت امام صادق رو تسلیت نگفتن هه قربونت بشم آقا جان که انقدر غریبی!!!sad