سلامتی دختری که وقتی فهمید وضع مالی دوس پسرش خوب نیس باهاش بهم زد که بیشتر از اینا تو خرج نیفته …حالا هی شما بگید دخترا بدن :|