امتحان چیست؟؟؟؟؟؟ 

.

.

.

.

.

.

.

.

امتحان توهین به شعور دانش آموز است........

امتحان یعنی ما شک داریم تو از درس چیزی فهمیده باشی.......

تا کی ما باید این تحقیرا رو بپذیریم هاااااااااااا آخه تا کی؟؟؟؟

تمومش کنید این بازی مسخره رو.......

لدفن پخش کنید به گوش مسئولین برسهsad