وقتی یه دختر عکس خودشو رو پروفایلش نمیزاره چهار تا دلیل داره :

١. از سر نجابت دخترانه است
2. می ترسه عکسش پخش شه
3. دوس پسرش اجازه نمیده
4. مامان باباش اجازه نمیدن
اما ...
اگه یه پسر عکس خودشو رو پروفایلش نمیزاره فقط یه دلیل داره :

1. زشته 
تموم شد رف بحثم نکنین با منdevilsmiley